Vervoer

Laten we duidelijk zijn: we kunnen de burger niet straffen voor het gebruik van vervoer. De maatschappij is veranderd en auto’s ed. horen bij die verandering. Het feit dat we vervoermiddelen gebruiken om van a naar z te gaan heeft onze wereld verruimd. Daar is niets mis mee.

Meer heffingen op het gebruik is niet wenselijk, zeker niet als er geen redelijk alternatief is voor vervoer. Wanneer we OV gratis maken hebben we dat alternatief gedeeltelijk en wanneer we van a naar z kunnen in de zelfde tijd is het alternatief rond.

Ook kun je burgers niet straffen voor het gebruik van oliebrandstoffen als je geen alternatief biedt. Wanneer je auto’s kunt aanbieden op stroom, H2 of zonne-energie in de zelfde prijscategorie, heb je dat wel. Dan kun je olie ook uitfaseren.

Het is nodig om vervoer te introduceren op schone, duurzame energie. Nu zijn het nog de enkele merken met een beter wordende infrastructuur. We moeten die infrastructuur faciliteren en aanmoedigen. Samenwerking met universiteiten om snel tot mainstream vervoermiddelen te komen op duurzame energie.

Binnen EU en globaal, aandringen op andere aandrijving van het vliegverkeer. Dat zal gezien de olieindustrie en het militaire apparaat een klus worden maar we moeten die kant uit.

Ook milieu zones moeten  één lijn trekken. Ze moeten elk vervoermiddel weren en niet de diesel van ome Henk, die geen nieuwere versie kan betalen. Het straffen moet weg bij de burger. Het moet naar de industrie. Niet door de burger er voor te laten betalen maar door de industrie uit te faseren.

 

De snelheid op snelwegen moet overzichtelijker worden. Het is een warboel aan borden en camera’s. De snelheid kan vrij(er). We moeten hier niet door straf de automobilist lam slaan en een boete in de brievenbus laten vallen van een incident van enige weken terug. Dit heeft geen opvoedkundig nut. Dit is alleen maar een makkelijke manier van belasting innen. Snelheidsduivels zullen er altijd zijn. De massa houdt zich aan de regels en een aantal rijdt tergend langzaam. Duitsland is hierin een mooi voorbeeld. Ons boete beleid heeft een te zware vorm aangenomen op dit terrein. Zaken als telefoneren met apparaat in de hand moeten we daarentegen wel strenger aanpakken.

 

Beter kijken naar het nut van verkeerslichten. Er zijn punten aan te wijzen waar de veiligheid en doorstroom beter zijn zonder lichten. Niet op één incident een besluit baseren. Dit zien we ook te vaak terug in het kappen van bomen langs wegen. Wat is de reden dat iemand een boom raakt? Als dat alcohol is, dan is de boom zeker niet het probleem.

 

In wijken minder drempels maar meer bloembakken. Drempels leveren meer slijtage en dus verval, dat is weliswaar gunstig voor de economie maar niet voor de duurzaamheid. Bovendien levert het rem en accelereergedrag een ongunstig resultaat.

 

Doelstelling: duurzaam vervoer zo snel als kan mogelijk maken en ook de industrie aanmoedigen duurzaam, olievrij, te omarmen.