De wereld is volop in beweging en we zien een grote behoefte aan duidelijkheid en een stroming naar ontwaken. Mensen worden wakker en beseffen dat de problemen die er nu spelen niet kunnen worden opgelost in de sfeer waarin ze zijn gecreëerd.

Het aanmodderen en verzanden in eindeloos debatteren zal geen oplossing zijn en het afhankelijk blijven van grote bedrijven en haar lobby evenmin.

Dat er iets moest gebeuren wist de initiatiefnemer zeker en dat is waarom hij deze reis in gang heeft gezet.

Die initiatiefnemer is William Heutink. Hij is na zijn studie aan het conservatorium de commerciële wereld ingerold en heeft er verschillende rollen vervuld. Van accountmanager tot rollen binnen het management en ondernemer.  Uit eigen ervaring heeft hij gezien dat de punten die het programma vormen, hard nodig zijn.

 

De mensen die meewerken zullen spoedig aan deze pagina worden toegevoegd. Ook zullen de ontwikkelingen en acties en bijeenkomsten  hier worden aangekondigd.

 

Voelt u zich door de punten aangetrokken mee te werken, neem dan zeker contact op middels het contactformulier! U bent meer dan welkom.

William Heutink.

Initiatiefnemer.