Waarheid Boven Tafel

Pijlers waar Nederland mee vooruit kan.

Belangrijk is om te erkennen dat we met een andere insteek de zaken moeten verbeteren dan waarmee de problemen zijn gecreëerd.

Het blijven vasthouden aan de vorm van het huidige politieke toneel zal geen verbetering brengen. We verzanden ermee in holle retoriek waarbij de problemen groter worden en de maatschappij zoals we die nu kennen zal verdwijnen door gebrek aan visie en de daarbij behorende actie.

Op dit moment is de vorm, het vergaderen, de manier van praten, het doel geworden. Daarbij verliezen we de belangrijke zaken uit het oog. Door over randzaken te praten is de aandacht weg bij waar het over zou moeten gaan. Bovendien is de politiek in grote mate een speelbal van grote economische partijen zoals de farmacie, energie en dieren/ voedselindustrie. Dat is niet bevorderlijk voor het leiden van een land. De industrie moet in het beleid van een land passen en niet andersom.

De tijd is rijp voor een wending naar een besef dat het besturen van een land een brug moet zijn van harmonie tussen mens en de omgeving. Zonder de omgeving kan de mens niet bestaan. Met respect voor die omgeving kan ook de mens en haar bestaan in alle facetten gedijen. Bij het negeren van deze band zal ook de mens lijden en zichzelf schade berokkenen.