Veiligheid

De veiligheid is in de wereld, ook in Nederland nog nooit zo groot geweest ondanks wat de media ons wil doen geloven.  Er is na de gebeurtenissen begin deze eeuw een hoop paniek gezaaid en daar moeten we leren doorheen te zien. We leven in een veilig land en dat willen we zo houden. Het politie apparaat moet een uitstraling krijgen van gezag en professionaliteit maar moet los zijn van targets in verbalisering. De targets moeten zijn gefocust op oplossen en voorkomen van misdaad, niet op inkomsten. Dan verliezen we de taken van het apparaat uit het oog. Politie mag de vriendelijk aanwezige handhaver in de wijken zijn en de doortastende kracht bij incidenten. We moeten ons veilig voelen in de nabijheid en niet opgejaagd.

 

Het leger moet fit en paraat zijn voor echte incidenten. We moeten stoppen met zogenaamde vredesmissies waarbij VS is betrokken  om olie of andere assets te komen halen. Ook deze zaken moeten we duidelijk doorzien. Ons leger speelt een rol in het geheel van NAVO en als zodanig zijn we bereid voor de vrede van onze partners te waken. Wij zijn geen pion in het spel om voorraden te halen uit landen die niet behoren tot de landen die zich willen verrijken met deze voorraden. We moeten ons verdiepen in hoe de zaken zijn en dan wederom keuzes maken ten behoeve van een vreedzame en schone planeet en niet een economisch doel met militaire overmacht willen behalen.

 

Veiligheid gaat verder dan alleen politie en leger. Het gaat over hoe we met ons water, voedsel, medisch apparaat en ons leefklimaat om gaan. Deze zaken moeten we allemaal los bekijken en als een geheel gaan zien om als mensen in een land maar meer als een soort in de wereld tot een leefbaar geheel te komen.

Ook moeten we kijken naar onze verworvenheden. We moeten ons niet meer terug laten gaan naar tijden die achter ons liggen. Wanneer we gastheer zijn dan is de gast vrij ons te bezoeken. De gast past zich aan aan de gebruiken van de gastheer om zich thuis te voelen. De gastheer hoeft zich niet aan te passen aan de gast. Dat staat overigens hoffelijkheid niet in de weg.  Kerk en staat zijn gescheiden en dat zal ook voor de gast gelden, dat is immers een verworvenheid van het huis van de gastheer.