Gezondheid algemeen

Als regering is het zaak de gezondheid van het volk zoveel mogelijk te bevorderen. De gezondheid van bedrijven zou voort moeten vloeien uit deze stelling. Bedrijven moeten het doel dienen dat bijdraagt aan de algehele gezondheid van de planeet met de daarop aanwezige flora en fauna. Daar is de mens ook onderdeel van maar de mens is er niet boven geplaatst. De houding dat we boven dit alles staan heeft ons geen goed gedaan en we staan aan de vooravond van een spannende finale dat zal resulteren in een algeheel slot of een nieuwe geboorte van een mens in harmonie met de planeet.

 

We kunnen onszelf niet loskoppelen van het geheel. Dat moeten we onder ogen zien.

 

Een algemene gezondheid begint ook bij het benoemen van zaken. Zaken die door de industrie op bepaalde wijze worden benoemd zullen in realiteit vaak anders zijn dan dat het lijkt. Hierbij valt te denken aan groente en fruit. Het gewone aanbod in supermarkten is vaak ernstig vervuild met landbouw gif en is te koop voor een relatief lage prijs. Het aanbod dat geen gif bevat wordt bestempeld als biologisch ed. en is vaak relatief veel duurder. Waarom moeten mensen niet gewaarschuwd worden voor de giffen die in het voedsel zit en waarom moet voor gezond voedsel ( veel ) meer betaald worden? Er moet, net als op sigaretten, een waarschuwing komen op voeding waarop te zien is wat er in of op zit. Biologisch moet de standaard zijn en het mag duidelijk zijn dat dit zeker niet duurder kan zijn dan het gangbare, met gif overladen, aanbod. De consument moet een duidelijke keuze kunnen maken maar is zich vaak niet bewust van de behandeling van haar voeding.

 

Het idee om ongezonde en onwenselijke producten te belasten is niet wenselijk. Het zou prachtig zijn voor de schatkist maar het biedt geen oplossing. Sterker nog; het haalt de motivatie weg om het product te laten uitfaseren juist vanwege de ontstane inkomsten voor de overheid. Dit zie je bij bijvoorbeeld sigaretten en brandstoffen. Het wordt alleen maar moeilijker om ons er van te ontdoen. ( hoe vervangt de overheid de gederfde inkomsten? )

We moeten het lef hebben om zaken die schadelijk zijn te benoemen en uit te faseren.

 

Verdragen die het bedrijven mogelijk maken staten aan te klagen en bedragen te claimen voor gederfde inkomsten moeten vermeden worden. Dit zijn geen verdragen maar verzekeringen voor de industrie. TTIP en aanverwante zaken stellen economisch belang klakkeloos boven de gezondheid als zodanig en zijn een regelrecht gevaar. Bedrijven als Bayer ( dat inmiddels het gifdumpbedrijf Monsanto heeft overgenomen waarmee het paard van Troye weer in Europa is binnen gegaloppeerd.) zouden met dit soort verdragen letterlijk boven de wet staan en moeiteloos hun praktijken wereldwijd kunnen uitvoeren. Dit ligt ver van elke moraal af.

 

Zoals bij energie genoemd zullen we haast maken met de overgang naar schone energie. Een vorm van energie die steeds makkelijker kan worden verkregen en die geen schadelijke bij effecten heeft. De huidige standaard is er een van schade op schade. Het idee dat CO2 het probleem zou zijn haalt de aandacht weg bij het eigenlijke probleem. Te denken valt aan de uitlaatgassen van alle vervoermiddelen waar niet alleen de gangbare stoffen de lucht ingaan maar waar ook ultra fijnstof bij komt kijken ( nanodeeltjes kleiner dan 23nm.). Dit heeft een ongekende schade tot gevolg mede waardoor we nu ziekte beelden exponentieel zien toenemen. Het mengen van chemisch afval in brandstoffen moet stoppen. Te denken valt aan de stookolie, kerosine en benzines.

 

Ten aanzien van communicatie, elektronische communicatie  moeten we grondig doorzien welk effect 4G nu al op de mens en natuur heeft. De impact van 5G zal enorm zijn en niet ten voordele van de mens. Voor de uitrol moet alles er aan gedaan worden om te zien wat de impact zal zijn en bij twijfel mag het niet ten uitvoer worden gebracht. Bovendien is de geplande houtkap een enorme inbreuk op het beleid ten aanzien van milieu en natuurbehoud. Wederom kan het niet zo zijn dat een leuk aan de massa verkocht technisch idee zoveel schade mag veroorzaken.