Natuur

Het oppervlak dat nog natuur genoemd mag worden in Nederland is een magere 10%. Daar moeten we per direct van afblijven.

De natuur die we in Nederland nog over hebben is kwetsbaar. Juist omdat de natuur zo versplinterd is loopt de natuur het risico de strijd te verliezen tegen elk belang. De huizenbouw gaat onverminderd door. De industrie blijft oprukken en vakantie huisjes snoepen steeds een stukje natuur op.

Nu is zelfs Staatsbosbeheer al begonnen de bossen te verkwanselen aan Nuon om er windmolens in te dumpen. Het is ondenkbaar windmolens in bossen en andere natuurgebieden te plaatsen en ze groene energie opwekkers te noemen. Dit moet per direct stoppen. Handen af van de natuur.

 

Natuur kost geen geld; beoogde bouw in de natuur die vervolgens niet doorgaat is een gat in de begroting maar dat is raar denken. Iets wat er niet is kost ook niets. We moeten de natuur die we nog hebben beschermen. Economische belangen mogen geen enkele rol spelen in natuurbeleid.

 

We moeten onmiddellijk stoppen met bouwen van nieuwe industrie naast snelwegen. De as Rotterdam Venlo is een triest voorbeeld. Wat we nu nog “industrie” noemen is grotendeel op,-  en overslag. We kunnen de oude gebieden slopen en vernieuwen. Renoveren is ook een mogelijkheid maar we moeten het land niet weggeven aan dozen voor warehousing. Op deze manier hebben we over een aantal jaren geen enkel stuk groen meer over.

 

Vakantie huisjes bouwen in de natuur mag ook stoppen. Een alternatief is natuur aanleggen en daarbij huisjes zetten. Niet het afbreken van natuur voor vakantie genot. Door de versnippering van onze natuur is het gevaar aanwezig dat essentiële soorten niet overleven en bij een insecten verlies van 75% in de laatste 20 jaar is dit absoluut onwenselijk. Bovendien heeft door de insectensterfte en de monocultuur de vogelstand ook een enorme schade opgelopen. Weidevogels hebben het zwaarder dan ooit en zelfs de eens zo gangbare mus en merel beginnen tot een zeldzaam dier te horen.

 

We kunnen enorm veel winnen door (oude)veeteeltgebieden terug te geven aan de natuur. Waar de landerijen niet meer in gebruik zijn, kunnen we deze moeiteloos terug aan de natuur geven. Hierdoor kunnen we langzaam ook de versnippering terugdraaien waardoor vele soorten weer aansluiting kunnen vinden en maken.

 

Bestrijdingsmiddelen zullen we tot een minimum moeten beperken en natuurlijke bestrijding promoten ( beplanting die insecten bevorderen die voor natuurlijke balans zorgen) De chemische industrie is te roekeloos en berokkent te veel schade. (Bayer/Monsanto) Willen we algehele vergiftiging van onze planeet voorkomen dan moeten we zo snel mogelijk werk maken van natuurlijke wegen om aan beheersing te doen. De bestrijdingsmiddelen worden inmiddels al gevonden in het drinkwater. Dat is echt te ver.

 

Binnen het hele spectrum van de natuur moeten we diversiteit stimuleren. Hoe meer soorten er naast elkaar kunnen leven hoe beter dit uitpakt voor een mogelijk herstel van de natuur in ons land.

 

Om de liefde voor de natuur terug te geven aan de mensen zal het onvermijdelijk zijn om op scholen interesse te wekken voor de natuur, zonder deze zijn wij er immers ook niet…