Kunst

Wat is een beschaving zonder kunst?

 

Als overheid is het je taak om kunst volledig te beschermen. Een cultuur laat middels kunst zien waar de cultuur zich bevindt. Is er geen kunst? Dan heeft de cultuur opgehouden te bestaan. Het is niet aan de overheid om cultuur te sturen. Het is aan de overheid om een cultuur haar kunst te laten ontwikkelen. Van oudsher had het hof een beschermende rol voor haar kunstenaars. Die rol heeft nu een overheid.

 

De smaak van een land wordt vroeg gevormd. Het is daarom belangrijk op jonge leeftijd de mensen kennis te laten maken met kunst. Op scholen moet weer ( veel) meer tijd worden gespendeerd aan kunsten. Dit kan niet achterwege blijven. Het resultaat is te triest. De leegte is merkbaar en dat is zorgelijk. Vakmensen moeten terug op de scholen en kennismaking moet onderdeel zijn van het curriculum.

 

Kunst instellingen moeten vrij zijn in het maken en aanbieden van kunst.

De huidige gerenommeerde instellingen moeten worden beschermd en hoe dan ook blijven voortbestaan. De orkesten in ons land hebben een belangrijke functie en er mogen er niet nog meer verdwijnen. Het blijkt dat wat is vernietigd, nooit meer terug komt.

Het is niet de taak van een orkest om “zieltjes te winnen”. Orkesten en opera gezelschappen maken kunst op het hoogste niveau. Mensen die hier van genieten weten de weg te vinden. Wanneer de smaak weer vroeg op scholen wordt bijgebracht, zal het bezoekersaantal ook weer stijgen. Hoe weet je immers de weg te vinden wanneer je er nooit van in kennis bent gesteld?

 

Kunstenaars moeten ontzien worden voor wat betreft randzaken. Te denken valt aan beleidsplannen, toekomstplannen, businessplannen en andere bureaucratische zaken. Kunstenaars mogen zich bezighouden met waar ze in uitblinken; kunst maken. ( zaken die gebeurd zijn met bijv. een Ton Koopman mogen niet weer voorkomen.)