Gezondheidszorg

De gezondheidszorg zoals die nu wordt aangeboden is een flop. Het is niet houdbaar en een schandaal voor de burger. De enige winnaar is de industrie en dat is voor iedereen te zien. Onder het mom dat ontwikkeling duur is wordt de burger met een onwaarschijnlijk hoog percentage van haar inkomen belast om de rekening te betalen. Twintig jaar terug betaalden we omgerekend € 20 en nu ruim honderd meer. Dat is niet te verkopen, zeker niet als een land als België het nog steeds voor de oude prijs kan. De farmacie behoort met de olie-, en voedsel industrie tot de rijkste industrieën en de handel in patenten levert een ongekend hoog rendement. De industrie is er enkel voor shareholderssatisfaction en zeker niet voor de gezondheid van de burger immers, gezonde mensen, geen omzet. Daar moeten we doorheen prikken. Het is een schandalig verhaal dat allerlei instituten het lied van deze industrie zingen en geld inzamelen om aan de omzet toe te voegen onder de post; onderzoek. Deze tak wil geen oplossing en als dat duidelijk is dan weten we dat de kosten dramatisch naar beneden kunnen. De acute hulp en de zorg voor ouderen en mensen die hulp nodig hebben moet gegarandeerd van uitstekende kwaliteit zijn. De handel in pillen en kuren drastisch aan banden. Wanneer we het over gezondheid hebben moeten we ook voeding onder de loep nemen. We weten echt wel waar problemen vandaan komen en daar moeten we naar handelen. Zoals we roken nu in stand houden, zo houden we ook andere zaken in stand alleen omdat de lobby, de industrie dus, het de overheden influistert.  We moeten de lobby achter ons laten en gezondheid promoten. Stoppen met subsidiëren van schadelijk gedrag voor mens, dier en planeet. Het stimuleren van gezonde voeding en gezond gedrag zal haar weerslag hebben op de reële ziektekosten. Zoals het stoppen met roken de kans op verschillende symptomen drastisch kan verlagen, zo kan het aanpassen van eet en leefgedrag ook de kans op verschillende symptomen drastisch verlagen. Voorlichting zonder inmenging van de voedselindustrie en farmacie is gewenst. Je kunt simpelweg niet de vos het kippenhok laten bewaken.