Energie

Het is een niet te handhaven verhaal dat Europa en de VS eerst toelieten dat China en verwante landen konden groeien tot sterke economieën waar EU en VS goedkoop boodschappen konden doen om vervolgens de zelfde landen een import tax op te leggen op zaken die we het hardst nodig hebben.

Uit economisch oogpunt is het wel te verklaren. Het is een bedreiging voor de eigen  “maak industrie”. Als je eigen industrie het niet levert of niet zo goedkoop, dan “straf” je het goedkope land zodat de thuiseconomie een “eerlijke” kans krijgt . Dit verhaal houdt alleen in de economische dogmatiek stand.

Bezien vanuit de huidige staat van onze planeet en hoe wij daar een maatschappij op drijven, zou het juist prioriteit moeten hebben om het economische paradigma te laten voor wat het is en snel te handelen in zake behoud en herstel van de leefomgeving. Dan is het daarom ook zaak zo snel en zo gunstig mogelijk in te kopen, wat de kosten en ontwikkeling betreft ook uit China, om de bevolking te voorzien van stroom die duurzaam is en goedkoop. Windmolens lijken wellicht duurzaam maar de productie heeft een dusdanige footprint dat zo’n ding nooit het rendement zal halen om zichzelf te neutraliseren.

De oplossing op korte termijn is het invoeren van zonne-energie en zo snel mogelijk te gaan voor het gebruik van waterstof. Zonne-energie kan direct toegepast worden door alle industriepanden te voorzien en te laten aansluiten. Dit is een wilskwestie.  Waterstof behoeft de aanleg van infrastructuur en daar moet prioriteit aan worden gegeven. Lange termijnvisie is het invoeren van vrije energie. Zolang dit in wording is zullen we geheel moeten focussen op zon en waterstof. Hierbij moet de handel ten dienste staan van de ontwikkeling naar een schone energie voorziening. Goedkoop inkopen en volledig benutten van de mogelijkheden zijn dan ook gewenst. Wanneer VS kiest voor vervuilende bronnen ten faveure van die industrie is het geoorloofd zaken te doen met landen die wel de wil hebben te evolueren en schoner te zijn. Handel met China in dit geval moet dan zonder barrières gaan verlopen. Ook op EU niveau mag het signaal afgegeven worden dat VS niet

( meer) maatgevend is voor de handelswijze in de wereld.

 

Buiten de oude kaders kijken is juist nu van belang en de hele focus voor wat betreft energie moet liggen op schoon en duurzaam. Handel die de natuur schaadt moet stoppen. Voorbeelden hiervan zijn de onzinnige plaatsing van windmolens in natuurgebieden en zeeën. Ze zijn niet duurzaam en leveren te weinig energie. Bovendien is het verwijderen van natuur voor welk doel dan ook bij voorbaat niet duurzaam. Het idiote idee van biomassa, het verbranden van bomen voor energie moet ook onmiddellijk stoppen; bomen geven ons de zuurstof waar de hele natuur van leeft en houdt CO2 vast. Wat een waanzin om dit als verdienmodel te gebruiken met als resultaat meer CO2 in de lucht en minder bomen waar er al te veel van zijn verdwenen. Bovendien wordt een groot gedeelte van die bomen uit de VS gehaald en met vervuilende schepen onze kant op gestuurd. Dit kan niet duurzaam heten.

 

Doelstelling is duurzaam en schoon per direct.