Basisinkomen

Het is een geboorte recht om op deze planeet, in deze maatschappij te zijn. Dat gaat gepaard met onderdak en eten. Bij onderdak hoort water en energie en bij eten hoort veilig, gezonde voeding en drinken. Deze zaken hoeven niet verdiend te worden. Dit is een geboorte recht.

Om aan deze zaken te kunnen voldoen is het in een maatschappij zoals die tot nu toe ( nog) functioneert noodzakelijk een onvoorwaardelijk basisinkomen te realiseren.

Dit is een inkomen die mensen in staat stelt een leven te leiden waarin aan de basisbehoeften kan worden voldaan zonder zich zorgen te moeten maken over de dag van morgen of de volgende maand.

in een maatschappij waarin de automatisering mensen ontlast en banenaantallen laat verminderen kun je niet meer met opgeheven hoofd roepen dat men een baan moet hebben om te voorzien in basisbehoeften. Dit is niet langer te verdedigen. Het is een strijd tegen de klok geworden en aan de ene kant juichen we robotisering en automatisering toe maar aan de andere kant blijven we roepen dat iedereen maar moet werken om recht te hebben op een menswaardig bestaan. Dat is zeer paradoxaal en niet intelligent.

Om in een maatschappij waar automatisering en globalisering voor afname van bepaalde werkgelegenheid zorgt is het niet handig te roepen om banen te creëren.  Het beeld dat een iemand in een openbaar plantsoen een bladblazer hanteert waarbij er vijf het “verkeer in de gaten houden” is een voorbeeld van niet zinvol handelen.

We moeten erkennen dat de tijd van werk zoals we dat sinds het industrie tijdperk kennen voorbij is. Uit de box denken is nodig en er zijn al vele berekeningen en onderzoeken gedaan. Een uitstekende oplossing is een basisinkomen waarbij elke persoon van 18 jaar en ouder een basisinkomen ontvangt. Het is daarbij noodzakelijk dat er geen verplichtingen zijn. Elke persoon heeft nu de rust en vrijheid zichzelf te ontplooien in een richting die haar voor ogen staat. De druk van inkomen vinden en de angst voor inkomensverlies is daarmee voorbij.

Het Basisinkomen moet groot genoeg zijn om een fatsoenlijk bestaan te hebben. Het moet dus geen gedeelte zijn van een uitkering. Het moet mensen in staat stellen vrij te bewegen. Daarnaast mag er zo veel verdiend worden als iemand voor ogen staat. Het is een basis voor iedere burger vanaf 18 jaar.

Het geld komt onder meer uit de gezamenlijke uitkeringen, toeslagen  en verzekeringen pot. ( 2017 €148miljard, CBS.)

De economie zoals we die nu kennen is een product van de bank en de bank creëert bij het drukken van geld meteen een schuld, rente. Hoe meer geld er in omloop komt, hoe meer rente schuld er ontstaat. Rente  is een fictief middel om werk te garanderen. Rente kan dus nooit worden afbetaald omdat dit een fictief bedrag boven op het bestaande , in omloop zijnde bedrag is. Dit mag stoppen. Geld verdwijnt namelijk niet van de planeet. Geld gaat van hand tot hand en raakt daardoor nooit op. De schuld is een bedrag dat alleen maar zal groeien als we op het oude systeem blijven vertrouwen.

De mens mag zelf zijn leven in vrije wil vormgeven zonder druk van een kunstmatig in stand gehouden tiran.